Youngův experiment

Youngův experiment (též dvojštěrbinový experiment (angl. double slit experiment)) je pokus, kterým Thomas Young v roce 1801 experimentálně prokázal, že světlo je vlnění.

   Svazek rovnoběžného monochromatického záření dopadá na dvojštěrbinu (dvojice paralelních, úzkých, blízko sebe ležících štěrbin). Vlna, která dopadne se při průchodu štěrbinami rozdělí na dvě (kmitající ve fázi t.j. jejich dráhový rozdíl je násobkem vlnových délek), které spolu interferují a na stínítku umístěném za štěrbinami vytvářejí interferenční obrazec.

   Pokud na dvojštěrbinu vysíláme jednotlivé fotony jeden za druhým, vzniká taktéž interferenční obrazec. Vzniká i v případě, kdy fotony vysíláme po sobě s časovými odstupy, tak že nemohou interagovat spolu a vypadá to, jakoby foton procházel oběma štěrbinami současně a interferoval se sebou samým. Tentýž experiment lze provést i s elektrony se stejným výsledkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interferenční kvantový jev (DC - viz článek) - důsledek průchodu částice (fotonu, nebo elekteronu) přes obě štěrbiny současně

 

 

Výsledek, jaký bychom pozorovali, kdyby každá částice mohla projít vždy jen jednou štěrbinou (tj. důsledky DA a DB). Tj. buď bychom jí při každém průchodu zkontrolovali, kudy prochází, nebo vždy jednu ze štěrbin zakryli. Takový výsledek by odpovídal popisu podle klasické Newtonovy mechaniky.

 

 

Související články

Externí odkazy