Zdravím vespolek

  Cílem tohoto webu je soustředit některé mé myšlenky, články, názory, které se vztahují k tématům občas propíraných v médiích. Jsem častým účastníkem diskuzí k článkům pod nikem LUF, a jak se píše o událostech k opakujícím se tématům, potřebuji v diskuzích vyjadřovat vždy znovu vlastní stanovisko. Abych si ušetřil práci, vyjádřím stanoviska zde, abych se na ně mohl jen odkazovat. Některé jsem sepsal sám, některé byly vykopírovány z jiných webů, které jsem měl původně v záložkách, tak pro případ že by skončily.

Piš, pokud mi něco chceš: